Osnovni uslovi iznajmljivanja
  • Najamnik mora biti stariji od 21. godine života i posedovati vozačku dozvolu minimum 2. godine. *(Za sve klase vozila izuzev E i SPECIAL)
  • Minimalno trajanje najma 1dan / 24časa. Vreme preuzimanja i vraćanja vozila u jednoj od naših poslovnica mora biti identično. Po zahtevu, vozilo se može dostaviti i preuzeti na traženu adresu.
  • Dnevni najam kao osnovni tarifni paket sadrži : neograničenu kilometražu, potpuno kasko osiguranje bez učešća u šteti, zeleni karton, zimsku opremu(po potrebi). Najam se placa prilikom preuzimanja vozila na jedan od zakonom propisanih načina(keš, ček, kreditna kartica, virmanska uplata)
  • Sva vozila YU TIM-a osigurana su protiv odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećem licu. Najamnik i putnici u vozilu osigurani su u visini stope osiguranja koje propisuje i isplaćuje Osiguravajuće društvo.
  • Vozila YU TIM-a iznajmljuju se sa punim rezervoarom i takva moraju biti vraćena. Ukoliko se vozilo ne vrati sa punim rezervoarom, naplaćuje se utrošeno gorivo i trošak punjenja po cenovniku.
  • Sva međusobna prava i obaveze YU TIM-a i najmoprimca precizno su regulisana Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila.
    • * Za klase vozila E i SPECIAL: Najamnik mora biti stariji od 27. godine života i posedovati vozačku dozvolu minimum 5. godina.

Novosti